Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

30  Niedziela  Zwykła

26  października 2014 r.

1. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca odbędzie się w czwartek 30. października po wieczornej Mszy Świętej w salce parafialnej.

2. W najbliższy piątek, 31. października o godz. 20.00., w łączności z uroczystością Wszystkich Świętych, przeżywać będziemy w naszej Parafii kolejny raz „Noc Świętych”. Jest to okazja dla każdego z nas, byśmy podjęli ten szczególny wymiar łączności z naszymi świętymi Patronami. Gorąco zapraszamy wszystkich Parafian na to duchowe spotkanie. Szczegółowa informacja o tegorocznej „Nocy Świętych” podana jest na plakacie, w kruchcie kościoła. W spotkaniu tym wezmą udział uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

3. W sobotę l. listopada, obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tej uroczystości wychwala Boga za dar świętości najwspanialszych swoich córek i synów. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestnictwa w Mszy św. W naszym kościele będą one odprawiane o godz. 7.00; 8.30. i 10.00. Msza św. wieczorna tego dnia, odprawiona zostanie ze wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. W sobotę o godz. 12.00. rozpoczniemy wspólną modlitwę za zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu od procesji a po jej zakończeniu sprawowana będzie Msza św. Na cmentarzu, tradycyjnie zbierane będą ofiary do skarbonek na Seminarium Duchowne w Gnieźnie a składka podczas Mszy św. przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarza. Na cmentarzu komunalnym w Uroczystość Wszystkich Świętych nabożeństwo rozpocznie się o godz. 14.00. również od procesji żałobnej.

4. W listopadzie w szczególny sposób nasza modlitwa powinna być naznaczona pamięcią o zmarłych. W swojej historii Kościół wypracował wiele form modlitewnej pomocy zmarłym. Do 9 listo­pada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który wolno ofiaro­wać w intencji zmarłych. Do innych form pomocy zmarłym należą zaduszki, ale niech nie będzie to okazją do zwalniania się z osobistych modlitw za zmarłych. Sens zaduszek polega na tym, że w modlitwie za zmarłych uczestniczy cała wspólnota. W naszej parafii modlić się będziemy w zaduszkach za zmarłych w koronce do Bożego Miłosierdzia od poniedziałku 3. listopada po wieczornej Mszy św.

5. W niedzielę 2. listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszym kościele odprawione zostaną wg. niedzielnego porządku. W niedzielę, po Mszy św. godz. 18.30. wewnątrz kościoła przejdzie procesja, w której modlić się będziemy za wszystkich zmarłych naszej Parafii. Tego dnia można również zyskać odpust zupełny dla zmarłych za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie w nich Modlitwy Pańskiej i Wyznania Wiary.

 

W R Z E Ś N I A     2 6   p a ź d z i e r n i k a   2 0 1 4 r.