Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ   WNIEBOWSTĄPIENIA   PAŃSKIEGO

17   maja   2015 r.

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Obchodzimy ją już od V wieku. Chrystus, po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce.

2. Przez kolejne dni oczekujemy na Zesłanie Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt. Z majowym nabożeństwem łączymy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Włączmy się licznie w tę modlitwę.

3. W najbliższy wtorek 19. maja po wieczornej Mszy św. zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.

4. W środę o godz. 16.45. odprawiona zostanie Msza Św. dla wspólnoty Wiara i Światło.

5. Składamy podziękowanie wszystkim, którzy w minioną niedzielę złożyli swoje ofiary, które przeznaczone zostały na spłacenie należności za wykonanie prac remontowych dachu kościoła. Dziękujemy również wszystkim Parafianom, którzy dzisiaj zechcą złożyć ofiary, które przeznaczone zostaną na rzecz poszkodowanych w czasie trzęsienia  ziemi w Nepalu. Bóg zapłać!

W R Z E Ś N I A         1 7   m a j a     2 0 1 5 r.