Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

29  NIEDZIELA  ZWYKŁA

19  października  2014  r.

1. Dzisiejszą niedzielą w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy, zakonnych i świeckich. To stosowny czas abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. I właśnie w łączności z czasem Tygodnia Misyjnego gościmy w naszej parafii    p. Michała Jarosza, który jako misjonarz świecki prowadził wraz z rodziną działalność misyjną w Peru, który podzieli się z nami swoimi przeżyciami związanymi z działalnością misyjną właśnie w Peru. Po Mszy św. będziemy mogli złożyć ofiary, które przeznaczone zostaną na wsparcie działalności misyjnej.

2. Comiesięczne spotkanie modlitewne Rodziny Radia Maryja i wspólnoty Żywego Różańca rozpocznie się we wtorek   21. października o godz. 16.00. modlitwą różańcową i następnie sprawowana będzie Msza św.

3. Również we wtorek po wieczornej Mszy św. odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego

4. W najbliższą środę 22. października przeżywać będziemy pierwszy raz liturgiczne wspomnienie świętego Papieża Jana Pawła II.

5. W niedzielę dzisiejszą oraz za tydzień Służba Liturgiczna będzie rozprowadzała znicze nagrobne. Ofiary za nie składane przeznaczone zostaną na potrzeby naszych ministrantów.

6. Za dwa tygodnie przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. W czasie poprzedzającym tę uroczystość udajemy się na cmentarze porządkować groby naszych bliskich zmarłych. Czynimy to w poczuciu wdzięczności dla tych, którzy już od nas odeszli do wieczności. Nie zapominajmy jednak, że najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar naszej modlitwy. Msze św. w kościele 1. listopada odprawione będą tylko o godz. 7.00; 8.30. i 10.00. Msza św. wieczorna tego dnia, odprawiona zostanie ze wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. W uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 12.00. rozpoczniemy wspólną modlitwę za zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej od procesji a po jej zakończeniu sprawowana będzie Msza św. z kazaniem. Modlitwę za naszych bliskich zmarłych kontynuować będziemy w zaduszkach, które można składać przy wejściu do kościoła. Przy tej okazji pragniemy przypomnieć o konieczności przedłużenia pokładnego za miejsca na cmentarzu, na następne 20 lat oraz o obowiązku wcześniejszego powiadamiania o wykonywaniu wszystkich poważniejszych prac przy grobach a zwłaszcza ekshumacji zmarłych, likwidacji grobów i stawianiu nowych nagrobków. Na cmentarzu komunalnym w Uroczystość Wszystkich Świętych nabożeństwo rozpocznie się o godz. 14.00.

7. Dziękujemy wszystkim, którzy przed tygodniem złożyli swoje ofiary na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” mającej na celu wspieranie zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich środowisk naszego kraju. Składamy również podziękowanie wszystkim, którzy w minioną niedzielę złożyli swoje ofiary, które przeznaczone zostaną na remont dachu naszego kościoła. Bóg zapłać!

8. W przyszłą niedzielę, 26. października Muzeum Regionalne we Wrześni organizuje akcję „Zapal znicz pamięci” szczegóły podane są na plakacie w kruchcie kościoła.

 

W R Z E Ś N I A         1  9     p a ź d z i r n i k a    2 0 1 4 r.