Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

Uroczystość   Chrystusa   Króla

23   listopada  2014  r.

1. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została ona wprowadzona przez Papieża Piusa XI w 1925 r., na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii, Kościół uroczystość tę obchodzi w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

2. Za tydzień, w I Niedzielę Adwentu na Mszy św. o godz. 10.00. poświęcone zostaną opłatki wigilijne, które będzie można nabywać od przyszłego tygodnia w biurze parafialnym.

3. Msza Święta dla Wspólnoty Żywego Różańca oraz Rodziny Radia Maryja odbędzie się w poniedziałek 24. listopada o godz.16.30. Przed Mszą Świętą odmówiona zostanie modlitwa różańcowa. Natomiast spotkanie dla Wspólnoty Żywego Różańca będzie miało miejsce we wtorek 25. listopada po wieczornej Mszy Św. w salce parafialnej. Na to spotkanie zapraszamy, także wszystkie Panie, które chciałyby dołączyć do tej grupy modlitewnej.

4. W tym tygodniu odbędą się kolejne katechezy w ramach prowadzonej przy parafii katechizacji przedmałżeńskiej We wtorek, 25. listopada, po wieczornej Mszy św. katechezę będzie miała młodzież klas trzecich szkół średnich i w środę, 26. listopada, po wieczornej Mszy św. młodzież klas pierwszych szkół średnich.

5. W czwartek, 27. listopada, po wieczornej Mszy św. odbędzie się nieobowiązkowe spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

W r z e ś n i a     2  3   l i s t o p a d a   2 0 1 4 r.